Koïs

Sushui

kohaku,sanke, showa

Showa

shiro utsuri, sushui, asagi

Kohaku

kujaku, goshiki, hariwake

Kawari Mono

kikusui, goromo, tancho

Hikari mono

yamabuki, matsuba,

Bekko

shiro bekko, hi utsuri